Tuesday, February 27, 2024

Apa Itu LPPSA?

LPPSA adalah singkatan dari “Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam” yang berarti “Public Sector Home Financing Board” dalam bahasa Inggris. LPPSA adalah sebuah lembaga di Malaysia yang berfungsi menyediakan pembiayaan perumahan untuk pegawai sektor awam.

Lembaga ini bertindak sebagai pengurus Skim Pinjaman Perumahan Perkhidmatan Awam (SPPA) yang membolehkan pegawai sektor awam memohon pinjaman perumahan dengan syarat-syarat yang lebih baik dan kadar faedah yang rendah. Tujuannya adalah untuk membantu pegawai sektor awam memperoleh rumah sendiri dengan lebih mudah.

LPPSA menawarkan beberapa produk pembiayaan perumahan seperti pinjaman perumahan, pembiayaan tambahan (top-up), dan pembiayaan rumah kedua. Skema pembiayaan ini mempunyai syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh pemohon.

Sebagai sebuah lembaga pembiayaan perumahan sektor awam, LPPSA berperan penting dalam membantu para pegawai sektor awam untuk memiliki rumah sendiri dan memberikan sokongan dalam memenuhi keperluan perumahan mereka.